klikanie na myš

Metrika CTR – Click-through rate

Meranie počtu používateľov, ktorí klikli na reklamu.

CTR (click-through rate) vyjadruje skratku pre metriku miery prekliknutia. Miera prekliknutia je základnou metrikou v reklamách s platbou za kliknutie (PPC), ktorá vám môže pomôcť zmerať dosiahnuté výsledky a účinnosť vašich kampaní. Používa sa na meranie počtu používateľov, ktorí klikli na reklamu, odkaz alebo výzvu na akciu a pokračovali na vstupnú stránku alebo web.

Miera prekliknutia určuje percentuálny podiel ľudí, ktorí kliknú na reklamu po jej zobrazení. Vypočíta sa vydelením počtu ľudí, ktorí kliknú po zobrazení vašej reklamy, celkovým počtom zobrazení, ktoré vaša reklama získala. Čím je miera prekliknutia vyššia, tým používatelia považujú vašu reklamu za relevantnejšiu.

Miera prekliknutia je dôležitou metrikou pre PPC špecialistov, ktorá im pomôže porozumieť a monitorovať výkonnosť reklám. Optimalizácia pre mieru prekliknutia a zároveň optimalizácia pre obchodné metriky povedie k úspešným PPC kampaniam.

 

Späť na slovník

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.