dosah

Dosah (reach)

Čím vyšší je dosah, tým väčší je počet ľudí, ktorí reklamu vidia.

Dosah (angl. reach) je celkový počet používateľov, ktorí aspoň raz uvideli váš obsah, reklamu alebo informáciu. Čím vyšší je dosah, tým väčší je počet ľudí, ktorí reklamu vidia. Čím vyššia je frekvencia, tým viac krát jednotliví používatelia vidia alebo počujú vašu reklamu. Dosah a frekvencia súvisia nepriamo, to znamená, že zvýšením frekvencie sa dosah zníži  a zvýšením dosahu frekvencia klesá. Hlavným cieľom každej reklamy je optimálne vyváženie.

Minimálny čas pre zarátanie používateľa do metriky reach (dosah) je buď vopred stanovená absolútna hodnota (napr. 5 minút) alebo priemerný čas z celkového časového úseku (napr. 40% relácií)

Metrika RTG

Táto metrika vyjadruje podiel z celkového počtu používateľov, ktorí boli zasiahnutí reklamou počas zvoleného časového úseku

Rtg = celkový počet používateľov / používatelia, ktorí videli reklamu.

 

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.