formáty obrázkov

Formáty obrázkov

Existuje veľké množstvo formátov pre obrázky, ale tie môžeme zaradiť do dvoch kategórií, a to rastrové obrázky a vektorové.

Každá grafika, ktorú vidíte online, je obrázkový súbor. Väčšina všetkého, čo vidíte už vytlačené na papieri, na tričku alebo na inom predmete, pochádzalo z obrázkového súboru. Tieto súbory majú rôzne formáty a každý je optimalizovaný na konkrétne použitie. Nesprávny formát môže znamenať zlú tlač alebo zlý webový obrázok, obrovské stiahnutie či načítanie alebo chýbajúcu grafiku v e-maile.

Existuje veľké množstvo formátov pre obrázky, ale tie môžeme zaradiť do dvoch kategórií, a to rastrové obrázky a vektorové. Každá z týchto kategórií má svoje špecifické použitie. Avšak niektoré formáty obrázkov môžu obsahovať vlastnosti pre obe tieto kategórie.  

Rastrové formáty obrázkov

Rastrové obrázky sa skladajú z množiny bodov, ktoré sa nazývajú pixely, pričom ku každému pixelu je priradená farba. Každá fotografia, ktorú nájdete online alebo v tlači, je rastrový obrázok. Pixely majú definovaný pomer na základe ich rozlíšenia (vysoké alebo nízke rozlíšenie) a keď sa pixely roztiahnu tak, aby vyplnili priestor, do ktorého sa pôvodne nemali zmestiť, skreslia sa a výsledkom budú rozmazané alebo nejasné obrázky.

Medzi rastrové formáty patria: JPEG, JPG, PNG, GIF, TIFF, PSD alebo RAW.

Vektorové formáty obrázkov

Vektorové obrázky sú digitálne umelecké diela, v ktorých počítač počíta body, čiary a krivky. Ide o matematické rovnice a každej rovnici je možné priradiť farbu, ťah alebo hrúbku, ktoré z tvarov robia umenie. Na rozdiel od rastrových obrázkov, keď zmenšíte alebo zväčšíte vektorový obrázok, tvary sa zväčšia a nespozorujete žiadne rozmazanie obrázku, pretože obrázok sa bude vždy vykresľovať identicky, bez ohľadu na jeho veľkosť. 

Medzi vektorové formáty patria: EPS, AI, SVG, PDF.

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.