stôl

Hypertexty na webe

Slovo, fráza alebo text, ktorý odkazuje na iné informácie na webe.

Hypertext je slovo, fráza alebo text, ktorý odkazuje na iné informácie. Kliknutím na hypertextový odkaz v texte môže používateľ rýchlo prejsť na iný obsah v rámci webu alebo inej stránky. V súčasnosti na webe vládnu hypertextové odkazy, kde takmer každá stránka obsahuje odkazy na iné stránky a text aj obrázky môžu byť použité ako odkazy na ďalší obsah.

Predpona „hyper“ znamená, že text obsahuje ďalšie informácie. Na vytvorenie hypertextu sa do textu pridá špeciálny formátovací kód, a po kliknutí na tento kód prejde stránka na iný obsah. Koncept hypertextu bol ústredným bodom pri vytváraní webu. Prostredníctvom textových odkazov je možné webové stránky napísané v jazyku HyperText Markup Language (HTML) prepojiť a krížovo odkazovať po celom webe.

Príklad nastavenia hypertextu

<a href=”https://www.vivantina.com/”> Vivantina </a>

Hypertextové prepojenia medzi rôznymi časťami dokumentu alebo medzi rôznymi dokumentmi vytvárajú sieťovú štruktúru webu. Myšlienka hypertextu je založená na tom, že slová alebo obrázky v elektronickom dokumente sa nemajú správať lineárne ako text na papieri.

 

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.