reklamné tabuľky v čierno-bielej

Impresia

Impresia - zobrazenie reklamy návštevníkom.

Impresia v oblasti internetového marketingu označuje jedno zobrazenie reklamy. Je rozdiel medzi prezeraním webovej stránky a medzi impresiou. Môže sa stať, že reklama je v dolnej časti stránky, a teda nenastane impresia, pretože čitateľ len preskenuje obsah a do dolnej časti sa nedostane. Naopak, niekedy môže nastať za jednu návštevu viac impresií.

Impresia je dôležitý ukazovateľ v reklamnom modeli PPI (Pay Per Impression), kedy zákazník platí práve za počet impresií - CPI (Cost Per Impression). Taktiež sa dá platiť aj za každých tisíc zobrazení reklamy, tzv. CPM (Cost Per Mille) alebo CPT (Cost Per Thousand).

Pre vyhodnotenie reklamnej kampane je dôležité, aby reklamný systém vedel, koľko impresií nastalo a koľko reklám bolo prezretých návštevníkmi.

 

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.