ip adresa

IP adresa

Adresa sieťového hardvéru, ktorá pomáha pri pripájaní počítača k iným zariadeniam po celom svete.

Adresa IP (internetový protokol) je adresa sieťového hardvéru. Pomáha pri pripájaní počítača k iným zariadeniam vo vašej sieti a na celom svete. IP adresa sa skladá z čísel alebo znakov. Môžeme si to predstaviť ako adresu bydliska. Každý dom je označený číslom domu (IP adresa), ktoré sa môže nachádzať na určitej ulici (sieťová adresa). Dva počítače preto nemôžu mať v sieti rovnakú IP adresu. Tieto adresy uľahčujú prenos správ zariadeniami tam a späť. Ak chcete poslať e-mail, streamovať video online alebo prijať dokument, vaše zariadenie musí mať IP adresu. Bez tohto nemôže zariadenie efektívne komunikovať s inými zariadeniami na internete alebo ich lokalizovať.

Existujú dve verzie IP adresy: 

  • IPv4: 168.212.226.204
  • IPv6: 2DAB: FFFF: 0000: 3EAE: 01AA: 00FF: DD72: 2C4A 

IPv4 je staršia verzia a má viac ako 4 miliardy IP adries. Nová verzia IPv6 však môže poskytnúť až bilióny IP adries, aby uspokojila potreby všetkých používateľov internetu a zariadení. Verzia IPv4 sa používa na konfiguráciu IP adries v číselnej hodnote, ktoré môžu byť v rozpore s inými IP adresami. IPv6 preto prijal hexadecimálnu metódu na poskytovanie jedinečných adries IP miliardám používateľov na svete.

Súkromná adresa IP adresa

Súkromná adresa IP je adresa vášho zariadenia pripojeného k domácej alebo firemnej sieti. Ak máte k jednému poskytovateľovi internetových služieb pripojených niekoľko rôznych zariadení, všetky vaše zariadenia budú mať jedinečnú súkromnú IP adresu. K tejto IP adrese nie je možné pristupovať zo zariadení mimo vašej domácej alebo firemnej siete.

Napríklad: 192.168.1.1

Verejná IP adresa

Vaša verejná adresa IP je hlavná adresa IP, ku ktorej je pripojená domáca alebo podniková sieť. Táto adresa IP vás spojí so svetom a je jedinečná pre všetkých používateľov.

DNS

Pretože názvy si pamätáme oveľa ľahšie ako IP adresy, rozlíšenie názvov strojov a domén na internete rieši systém DNS (Domain Name System). Pri DNS je možné namiesto IP adresy cieľového miesta použiť názov vo formáte host.domain. Po nadviazaní spojenia si zdrojový hostiteľ vyžiada IP adresu cieľového hostiteľa zo servera DNS. DNS server odpovie IP adresou cieľa. Táto adresa IP sa potom použije na všetku komunikáciu odoslanú na toto meno.

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.