keyword stuffing

Keyword Stuffing

Vkladanie veľkého počtu kľúčových slov do textu.

Keyword Stuffing môžeme do slovenčiny preložiť ako preplnenie kľúčových slov. Je to metóda, ktorou sa do textu, obsahu alebo meta údajov vkladá veľký počet kľúčových slov v snahe zvýšiť hodnotenie stránky vo výsledkoch vyhľadávania a tým zvýšiť návštevnosť webu. 

Metóda neetického SEO

Preplnenie kľúčových slov sa považuje za neetickú techniku SEO (taktika čierneho klobúka) a môže sa považovať až za útočnú techniku. Tento postup sa často používa na smerovanie prenosu na podvodné alebo škodlivé webové stránky. Preto vám takého preplnanie textu kľúčovými slovami nepomôže, ale dokonca vášmu webu môže poškodiť.

Preplnenie kľúčových slov v obsahu je známe aj ako spamdexing. Kľúčové slová môžu byť v obsahu skryté pomocou mnohých metód, napríklad zosúladením farby písma s pozadím, nastavením veľkosti písma na nulu alebo umiestnením za obrázok. Slová a frázy používané na vypĺňanie kľúčových slov sú zvyčajne relevantné, ak sú viditeľné pre čitateľa, ale nie keď sú kľúčové slová skryté.

Optimálne riešenie

Pri písaní textu je vhodné prihliadať na hustotu kľúčových slov. Hustota kľúčových slov v SEO je percento, kedy sa kľúčové slovo použije v texte. Aj keď pre správnu hustotu kľúčových slov v texte neexistuje presná hodnota, odporúča sa túto hodnotu držať na 2%.

Hustota kľúčového slova = (celkový počet slov v texte) / (počet kľúčových slov v texte)

 

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.