perá, farbičky, fixy

Kreativita v marketingu

Generovanie jedinečných nápadov, ktoré originálnym spôsobom interpretujú nejakú informáciu.

Kreativita v marketingu zahŕňa generovanie a vykonávanie jedinečných nápadov, ktoré originálnym spôsobom oznamujú nejakú informáciu. Kreativita jednoducho umožňuje zapamätať si informáciu, ktorá môže viesť k vyššiemu rozpoznaniu značky a predaju

Na kreatívny proces sa dá pozerať skôr ako na proces formovania ako na proces čistej tvorby. Zodpovedný marketéri začínajú základnými údajmi, ktoré sa použijú na rozprávanie príbehu. To, prečo tento produkt bude alebo nebude vyhovovať trhu a aký je jeho potenciál. Kreatívy formujú údaje, ktoré musia byť zrozumiteľné, predajné, dostupné a musia zaujať. Tvorivý proces končí, keď sa vytvorí produkt, čiže hmotná ponuka údajov na vstup do komunikačného kanála a ovplyvnenie trhu.

Úlohy pri vytvorení kreatívy

Jednou zo základných tvorivých marketingových osôb je copywriter. Úlohou copywritera je interpretovať informácie spôsobom, ktorý je prístupný obchodným partnerom alebo spotrebiteľom. Copywriter formuje informácie do deja. Po vytvorení súdržného príbehu copywriter odovzdá svoju prácu ďalej dizajnérovi. Hlavnou funkciou dizajnéra je interpretovať príbeh do estetickej a pútavej vizualizácie. Dizajn môže ísť do tlačeného aj digitálneho spektra. Dizajnér musí byť obozretný pri výbere kreatívy vhodnej pre daný kanál.

Jedným z najúčinnejších spôsobov, ako môže spoločnosť vytvoriť veľa nápadov, je zapojiť každého zamestnanca do procesu vytvárania kreatívy. Mnoho spoločností sa jednoducho spolieha na svoje kreatívne oddelenie, avšak zamestnanci iných oddelení môžu mať jedinečné poznatky, ktoré môžu viesť k tvorivým nápadom. 

 

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.