písanie

ROAS

Návratnosť výdavkov na reklamu.

Skratka ROAS vyjadruje návratnosť výdavkov na reklamu a je jednou z najdôležitejších metrík pri online inzercii, pretože hodnotí výkonnosť a finančnú návratnosť stratégie digitálnej reklamy, kampane alebo reklamnej skupiny. Používanie a meranie tejto metriky môže pomôcť spoločnostiam vylepšiť svoje reklamné stratégie a peňažné výnosy. ROAS je zjednodušene miera, koľko eur dostanete za každé euro, ktoré utratíte za reklamu. 

Ako vypočítať ROAS?

Na rozdiel od niektorých marketingových výpočtov je ROAS pomerne ľahké vypočítať. 

ROAS = výnosy / náklady

VÝNOSY: Celkové výnosy generované z reklamnej kampane

NÁKLADY: Celkové náklady na riadenie reklamnej kampane

Poznanie ROAS je dôležitou súčasťou každej modernej marketingovej kampane. Ak návratnosť výdavkov na reklamu spĺňa alebo prekračuje očakávania, je to dobrý indikátor toho, že sa vaša stratégia vypláca. Na druhej strane, nízka návratnosť výdavkov na inzerciu je znakom toho, že niečo nefunguje a musí sa prehodnotiť.

Meranie úspechu reklamných kampaní môže pôsobiť zastrašujúco, avšak je dôležité týmto metrikám porozumieť, keďže sú súčasťou cesty k dosiahnutiu zisku.

 

O metrike ROAS a jej obdobách ACoS, resp. PNO, si môžete prečítať aj v tomto článku.

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.