ikona consent mode v2 lebo končia cookies

Čo je to Consent Mode?

Kategória: Novinky

Consent Mode je nástroj, ktorý bol vytvorený spoločnosťou Google ešte v roku 2020, predovšetkým kvôli stále prísnejším právnym predpisom v oblasti ochrany súkromia a dát, hlavne po zavedení GDPR v Európskej únii.

Consent Mode umožňuje používateľom webu vybrať si, ako budú ich osobné údaje používané v reklame, analytike alebo pri personalizácii obsahu webových stránok. A to na základe udeleného súhlasu, resp. nesúhlasu, ktorý návštevník webu deklaruje v tzv. cookie lište, upravuje správanie značiek (meracích kódov) Google Analytics 4 a Google Ads, ktoré využívajú údaje z cookies, uložených webovou stránkou ukladajú do počítača (prehliadača) používateľa. Tým je ošetrené, či sa Google značky vôbec môžu spustiť a ako môžu následne pracovať s údajmi návštevníka webu.

Čo je to Consent Mode v2?

V rámci Consent Mode rozlišujeme medzi rôznymi typmi úložísk cookies. Z pohľadu marketingu boli pre nás doteraz dôležité dve úložiská, a to analytics_storage, ktoré upravuje ukladanie súborov cookies potrebných pre analytické účely a ad_storage, ktoré upravuje ukladanie súborov cookies súvisiacich s reklamami.

Podľa nového nariadenia EÚ Digital Marketing Act musí Google vedieť preukázať, že môže dáta poskytnuté užívateľom skutočne využívať. Preto prichádza nová, aktualizovaná verzia Consent Mode v2, ktorá umožňuje návštevníkovi webu rozhodovať sa nielen o tom, aké dáta sú zbierané a ukladané, ale môže aj konkrétne špecifikovať, na čo môžu byť tieto dáta použité. Consent Mode v2 tak rozširuje možnosti nastavenia súhlasu o dve nové úložiská. Ide o ad_user_data - tento parameter rozhoduje o tom, či môžu byť dáta užívateľa použité v reklamnom systéme Google Ads - a ad_personalization - tento parameter rozhoduje o tom, či môžu byť dáta užívateľa použité v reklamných systémoch na remarketing.

Musím mať nastavený Consent Mode v2?

Ak používate Google Ads, tak áno. Ak Consent Mode v2 neimplementujete do 6. 3. 2024, prestanú sa vám zbierať remarketingové publiká a v závislosti od zvolenej implementácie môže dôjsť aj k strate konverzií. Dostatok dát o konverziách je pritom v súčasnosti základným predpokladom pre optimálne zacielenie kampaní. Consent Mode už teda nepotrebujete len z dôvodu právnych a legislatívnych podmienok, ktoré viac-menej mnohí doteraz porušovali, ale teraz skutočne dôjde aj k prepadu výkonnosti vašich kampaní.

Tým, že sa prestanú zbierať publiká, prídete nielen o možnosť využívať samotné remarketingové kampane, ale bude to mať vplyv aj na výkonnosť napr. Performance Max kampaní, ktoré kombinujú viacero reklamných kanálov, ako je vyhľadávacia a obsahová sieť, nákupy a tiež remarketing.

Pri základnej implementácii Consent Mode, ak vám užívateľ nedá súhlas na cookie lište, Google tagy sa vôbec nespustia a neodošlú sa ani anonymizované “pingy”, ktoré Googlu slúžia na modelovanie konverzií. Vo výsledku to bude znamenať, že vám vypadne časť konverzií, čo bude mať tiež výrazný dopad na výkonnosť kampaní v Google Ads.

V prípade rozšírenej implementácie Consent Mode, ak vám užívateľ na cookie lište nedá súhlas, Google tagy sa spustia a odosielajú sa iba anonymizované pingy. Na základe týchto pingov Google dopočítava chýbajúce konverzie a výsledky reklamných kampaní sú tak omnoho presnejšie. Preto je aj rozšírená implementácia odporúčaná.

V oboch prípadoch, ak vám užívateľ na cookie lište súhlas dá, spustia sa všetky analytické a reklamné tagy bez obmedzení.

Ako implementovať Consent Mode v2?

Z nášho pohľadu je pre väčšinu firiem najvhodnejším riešením využitie niektorej z Googlom certifikovaných online CMP platforiem. Tie už Consent Mode v2 implementovali priamo do svojich kódov. Odpadáva vám tak časovo a finančne náročná implementácia vývojárom a následné neustále sledovanie legislatívnych zmien.

My z týchto nástrojov odporúčame službu Cookiebot.com, ktorá spĺňa všetky legislatívne náležitosti a jej implementácia na web je pomerne jednoduchá. S použitím tohto nástroja máme bohaté skúsenosti a v prípade potreby vám s jeho implementáciou radi pomôžeme.

Paľo Jakubko - Vivantina
Autor
Pavol Jakubko
Performance Marketing Specialist

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.