peniaze v peňaženke

E-commerce

Elektronický obchod, ktorý slúži na nákup a predaj tovaru a služieb.

E-commerce môžete skôr poznať pod názvom elektronický alebo internetový obchod. Je to nákup a predaj tovaru alebo služieb, ale tiež aj prenos finančných prostriedkov alebo údajov elektronicky prostredníctvom internetu. 

Začiatky elektronického obchodu sa datujú už od šesťdesiatych rokov, keď podniky začali využívať elektronickú výmenu údajov (EDI) na zdieľanie obchodných dokumentov s inými spoločnosťami.

Existuje šesť hlavných typov modelov elektronického obchodu, ktoré môžu opisovať takmer všetky transakcie, ktoré sa uskutočňujú medzi spotrebiteľmi a podnikmi.

 • B2B - podnikanie medzi spoločnosťami
 • B2C - podnik predáva produkty alebo služby spotrebiteľom
 • C2C - spotrebiteľ predáva produkty alebo služby spotrebiteľom
 • C2B - spotrebiteľ predáva svoje produkty alebo služby podnikom
 • B2A - online transakcie medzi podnikmi a verejnou správou 
 • B2C - online transakcie medzi jednotlivými spotrebiteľmi a verejnou správou alebo orgánmi štátnej správy

Príklady e-commerce

Elektronický obchod môže mať rôzne formy zahŕňajúce rôzne transakčné vzťahy medzi podnikmi a spotrebiteľmi, ako aj rôzne predmety, ktoré sa vymieňajú v rámci týchto transakcií. 

 • maloobchod - predaj bez sprostredkovateľa
 • veľkoobchod - predaj obchodníkovi, ktorý produkty predáva ďalej spotrebiteľom
 • crowdfunding - zhromažďovanie peňazí od spotrebiteľov pred dodaním produktu
 • dropshipping - predaj produktu, ktorý vyrába tretia strana
 • predplatné - pravidelné zakúpenie produktu
 • hmotné produkty - hmotné produkty, ktoré má podnik na sklade
 • digitálne produkty - digitálny tovar, kurzy, softvéry, aplikácie, ktoré sa dajú stiahnuť
 • služby - zručnosti, ktoré je možne si zakúpiť

Aby sa zaistila bezpečnosť, súkromie a efektívnosť elektronického obchodu, podniky by mali overovať obchodné transakcie, kontrolovať prístup k zdrojom, ako sú webové stránky pre registrovaných alebo vybraných používateľov, šifrovať komunikáciu a implementovať bezpečnostné technológie.

 

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.