kvietky, šálka a notebook na stole

Marketingový mix 4C

4C marketingový model predstavuje upriamenie sa na 4 marketingové oblasti: zákaznícke riešenie, náklady na zákazníka, pohodlie a komunikáciu.

Marketingový model 4C je model, ktorý popisuje marketingový mix spoločnosti. Tento relatívne nový prístup k marketingu presúva pozornosť od výrobcu k spotrebiteľom a ich potrebám. Je to moderná verzia 4P (produkt, cena, miesto a propagácia). 4C vám umožňujú myslieť viac na záujmy vašich zákazníkov ako na vlastné. 

4C marketingový model:

  • Customer solution - zákaznícke riešenie
  • Customer cost - náklady na zákazníka
  • Convenience - pohodlie
  • Communications - komunikácia

Ako manažér alebo majiteľ organizácie je ľahké veci vidieť a posudzovať len z vlastného pohľadu. Pre mnohé spoločnosti je to veľké trápenie, pretože pravdepodobne určia marketingový mix na základe vízie zameranej na produkt, čiže marketingový mix 4P. Služba alebo produkt však musí uspokojiť potreby zákazníka. Preto je dobré pozerať sa na záležitosti z ich perspektívy. Pri tomto prístupe je ľahšie určiť, čo zákazníci presne chcú a koľko sú ochotní zaplatiť.

S týmto zameraním na zákazníka sa začali vymýšľať a rozvíjať dôležité premenné. Prípadné 4C pomáhajú skôr uprednostňovať záujmy zákazníka ako záujmy spoločnosti. Namiesto rozvoja podnikateľskej vízie sa zameriavajú na zákazníka.

Zákaznícke riešenie

Podľa prvého piliera marketingového modelu 4C by marketingová kampaň mala byť zameraná na vytváranie hodnoty pre zákazníkov. Prísť s náhodným výrobkom a potom sa ho pokúsiť predať na masový trh nebol nikdy dobrý nápad. Je efektívnejšie analyzovať potreby a priania zákazníka a pritiahnuť ich produktom, ktorý skutočne chcú. Najmä teraz, keď je obchodný svet vysoko konkurenčný, by sa výber výrobkov mal zakladať na tomto. Tieto potreby spotrebiteľov vyvolávajú dopyt na trhu. 

Náklady na zákazníka

Ďalším pilierom marketingového modelu 4C sú náklady, ktoré si nezamieňajte s cenou samotného produktu. Cena produktu je iba časťou nákladov na nákup produktu. Náklady teda nezahŕňajú iba cenu produktu, ale aj peňažné a nepeňažné náklady. Aspekty, ako je čas potrebný na kúpu produktu alebo náklady spojené s jeho výhodami a nevýhodami pre zákazníka, patria do kategórie nepeňažných nákladov. Tieto náklady sa vzťahujú na výhody, ktoré mohol zákazník získať zakúpením určitého produktu, ale namiesto toho sa rozhodol zvoliť iný produkt.

Pohodlie

V 24-hodinovej ekonomike je pre spotrebiteľa často rozhodujúca výhoda nákupu. Koncept nakupovania iba počas pracovnej doby je minulosťou a vytvorila sa cesta pre online nákupné vozíky, ktoré je možné plniť kedykoľvek počas dňa. Pohodlie nahrádza miesto, ktoré je  jeden z pilierov marketingového modelu 4P.

Komunikácia

Posledné C marketingového modelu 4C spoločnosti predstavuje komunikáciu. V marketingovom modeli 4P sa komunikáciou nahrádza propagácia. Vízia komunikácie je popísaná ako obojsmerný rozhovor medzi spoločnosťou a spotrebiteľom. Spotrebitelia chcú vedieť, ako bude výrobok prosperovať, zatiaľ čo predajca chce všetkým povedať, že na trhu má najlepší produkt. Komunikácia namiesto propagácie zohľadňuje obe strany a ak je správne vykonaná, vedie k obojstranne výhodnej situácii. Propagácia zo 4P nezohľadňuje stanovisko spotrebiteľa.

Kombinácia marketingovych modelov 4P a 4C vytvára silnú víziu orientovanú na zákazníka a produktovú orientáciu, ktorá môže zvýšiť spokojnosť zákazníka, povedomie o značke, obrat a ziskovosť.

 

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.