notebook, mobil a okuliare na stole

ROMI

ROMI - návratnosť investícií do marketingu.

Návratnosť investícií z marketingu (ROMI - return on marketing investment) je metrika, ktorá sa používa na meranie celkovej efektívnosti marketingovej kampane a na pomoc obchodníkom pri rozhodovaní o prideľovaní budúcich investícií. ROMI je metrika, ktorá je podmnožinou metriky ROI (návratnosť investícií). Zvyčajne sa ROMI používa v online marketingu, ale niekedy sa o ňu opierajú aj tlač, televízia alebo sociálne siete.

Túto metriku vieme vypočítať ako podiel výnosov k nákladom na marketingovú kampaň. Pre percentuálne zobrazenie výslednú hodnotu vynásobíme * 100%.

ROMI = (výnosy/náklady) * 100%

Ak je hodnota ROMI v záporných číslach, znamená to, že niečo robíte zle, pretože vás marketingová kampaň stála viac a nedosiahli ste z nej žiadny zisk.

Tento výpočet však odráža iba priamy vplyv marketingových investícií na príjmy podniku. Zvýšenie predaja môžu ovplyvniť napríklad aj rôzne zľavy, povedomie o značke, marketingové aktivity a ďalšie faktory. 

 

Zaujala vás naša práca?
Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Premier Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.