notebook, mobil a okuliare na stole

ROMI

ROMI - návratnosť investícií do marketingu.

Návratnosť investícií z marketingu (ROMI - return on marketing investment) je metrika, ktorá sa používa na meranie celkovej efektívnosti marketingovej kampane a na pomoc obchodníkom pri rozhodovaní o prideľovaní budúcich investícií. ROMI je metrika, ktorá je podmnožinou metriky ROI (návratnosť investícií). Zvyčajne sa ROMI používa v online marketingu, ale niekedy sa o ňu opierajú aj tlač, televízia alebo sociálne siete.

ROMI vieme vypočítať ako podiel nárastu zisku pripísaného marketingovej kampani zníženého o náklady na túto kampaň, a nákladov na kampaň. Pre percentuálne zobrazenie výslednú hodnotu vynásobíme * 100%.

ROMI = (prírastok zisku pripísaný kampani - náklady na kampaň) / (náklady na kampaň) * 100%

Ak je hodnota ROMI v záporných číslach, znamená to, že niečo robíte zle, pretože vás marketingová kampaň stála viac, ako priniesla, a nedosiahli ste z nej žiadny zisk.

Tento výpočet však odráža iba priamy vplyv marketingových investícií na príjmy podniku. Zvýšenie predaja môžu ovplyvniť napríklad aj rôzne zľavy, povedomie o značke, marketingové aktivity a ďalšie faktory. 

 

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.