nákupné centrum

See Think Do Care

Jeden z najznámejších modelov nákupného procesu zákazníkov, ktorý pomáha marketérom na celom svete.

See Think Do Care je jedným z najznámejších modelov v online marketingu. Reprezentuje nákupné fázy, ktorými zákazník prechádza, a pomáha značkám budovať marketingový projekt. Pri digitálnom marketingu nie je dôležitá len samotná konverzia (napr. predaj), ale aj všetko, čo sa udialo pred ňou a čo nasleduje po nej. Práve model See Think Do Care pomáha marketérom nastaviť všetky kroky tak, aby dosiahli úspech.

 

Ľudia, s ktorými prichádza značka do kontaktu, sú v rôznych fázach nákupného procesu:

See

V tejto fáze ľudia značku nepoznajú, preto je cieľom firmy zasiahnuť čo najširšiu skupinu ľudí a zvýšiť povedomie o sebe. Kľúčové je zaujať pozornosť a docieliť, aby si potenciálny zákazník brand zapamätal a dozvedel sa o novej možnosti na trhu.

Do

Publikum je už pripravené nakúpiť. Cieľom marketingovej stratégie v tejto fáze je uľahčiť mu to a docieliť, aby sa predaj uskutočnil. Všetko je nastavené tak, aby sme zákazníka priviedli k finálnej konverzii.

Think

Ľudia nachádzajúci sa v tejto etape nákupného procesu sú už zaujatí značkou natoľko, že začínajú aktívnejšie uvažovať o jej produktoch a službách. Sú v procese rozhodovania, rozmýšľajú, porovnávajú produkty s inými. Zvažujú výhody a nevýhody.

Care

Je etapou starostlivosti o existujúcich zákazníkov, ktorí už raz alebo viackrát nakúpili. Marketingové činnosti vykonávané v tejto fáze pomáhajú udržiavať vzťah so zákazníkom a zvyšovať mieru opakovaných nákupov.

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.