šach

STP v marketingu

Spojenie troch dôležitých krokov v marketingovej stratégii: segmentácia (Segmentation), zacielenie (Targeting) a umiestnenie (Positioning)

STP je skratka, ktorá v marketingu znamená spojenie troch dôležitých krokov v modernej marketingovej stratégii: segmentácia (Segmentation), zacielenie (Targeting) a umiestnenie (Positioning). Je to jeden z najbežnejšie používaných marketingových modelov v praxi.

STP sa zameriava na identifikáciu dôležitých segmentov a potom na vytvorenie správneho marketingového mixu a stratégie umiestňovania produktov (marketingový mix 4P) pre tieto segmenty. Ide skôr o publikum než o produktový prístup ku komunikácii, ktorý pomáha poskytovať relevantnejšie správy relevantnému publiku. 

Segmentácia

V marketingu je potrebné identifikovať potenciálnych zákazníkov a presvedčiť ich, aby si u vás kúpili produkty alebo služby. Taktiež je dôležité presvedčiť zákazníkov, ktorí už niekedy u nás nakúpili, aby boli opakovanými zákazníkmi. Preto je potrebné použiť segmentáciu trhu a rozdeliť svojich zákazníkov do skupín ľudí so spoločnými charakteristikami a potrebami. Existuje mnoho rôznych spôsobov, ako segmentovať cieľové trhy. Môžete napríklad použiť nasledujúce prístupy:

  • Demografické údaje  - podľa atribútov, ako je vek, rodinný stav, pohlavie, etnický pôvod, sexualita, vzdelanie alebo povolanie.
  • Geografické - podľa krajiny, regiónu, štátu alebo mesta.
  • Psychografické - podľa osobnosti, hodnôt alebo životného štýlu.
  • Správanie - podľa toho, ako ľudia používajú produkt, ako sú lojálni alebo aké výhody hľadajú.

Zacielenie

Ďalej sa potrebujete rozhodnúť, na ktoré segmenty sa chcete zamerať, a to nájdením tých najatraktívnejších pre vaše potreby. Existuje niekoľko faktorov, ktoré je potrebné zvážiť. 

  • Veľkosť kritérií - trh musí byť dostatočne veľký, aby odôvodňoval segmentáciu.
  • Rozdiel - medzi segmentmi musia existovať merateľné rozdiely.
  • Peniaze - očakávané zisky musia prekročiť náklady na ďalšie marketingové plány a ďalšie zmeny.
  • Prístupné - každý segment musí byť prístupný vášmu tímu.
  • Zamerajte sa na rôzne výhody -  rôzne segmenty poskytujú rôzne výhody.

Umiestnenie

V tomto poslednom kroku je vaším cieľom zistiť, kde a ako je najlepšie umiestniť produkt tak, aby bol zameraný na najcennejšie segmenty zákazníkov. Najprv zvážte, prečo by si zákazníci mali kúpiť váš produkt, a nie produkty konkurentov. Urobte to tak, že identifikujete svoju  jedinečnú ponuku predaja a nakreslíte polohovaciu mapu, aby ste pochopili, ako každý segment vníma váš produkt, značku alebo službu. To vám pomôže určiť, ako najlepšie umiestniť svoju ponuku. Ďalej sa pozrite na potreby každého segmentu alebo problém, ktorý váš produkt rieši pre týchto ľudí. Vytvorte návrh hodnoty - tá jasne vysvetľuje, ako vaša ponuka splní túto požiadavku lepšie ako ktorýkoľvek z produktov vašich konkurentov, a potom rozviňte marketingovú kampaň, ktorá prezentuje túto hodnotovú ponuku spôsobom, ktorý ocení vaše publikum.

 

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.