Google update

Google Update – aktualizácia algoritmu Page Experience

Kategória: Novinky, Tipy a návody

Najbližšia ohlásená aktualizácia Page Experience (skúsenosť so stránkou), vyhodnocuje celkový dojem z webovej stránky, respektíve hodnotí ako použiteľný je váš web.

Google pravidelne aktualizuje svoje algoritmy pre indexové prehľadávanie stránok. Najbližšia ohlásená aktualizácia Page Experience (skúsenosť so stránkou),  vyhodnocuje celkový dojem z webovej stránky, respektíve hodnotí, ako použiteľný je váš web.  Spoločnosť Google dúfa, že touto aktualizáciou zlepší interakcie používateľov s webom, a to hlavne na mobilných zariadeniach.

Vyhľadávacie algoritmy používajú kombináciu mnohých hodnotiacich faktorov webových stránok, ktoré sa následne zobrazujú vo vyhľadávači Google (SERP). Preto vám chceme dať do pozornosti blížiacu sa aktualizáciu Google algoritmov, ktoré môžu ovplyvniť pozície vašej webovej stránky.

Dôležité metriky Page Experience

Základné štatistiky webu (Core Web Vitals) sú súborom metrík zameraných na používateľa, ktoré určujú kľúčové aspekty používateľskej skúsenosti. Sú to metriky použiteľnosti webu, doba načítania, interaktivita a stabilita načítaného obsahu.

  • Doba načítania - Largest Contentful Paint (LCP): táto metrika je doba načítania stránky. Podľa štandardu Google by sa LCP mal vykresliť do 2,5 sekundy od prvého načítania stránky (vykreslenie nad 4 sekundy považuje Google za slabé). Metrika meria to, ako dlho trvá, kým sa na webe zobrazí najväčší viditeľný obrázok alebo textový blok.
  • Interaktivita - First Input Delay (FID): meria, ako dlho trvá, kým sa stránka stane interaktívnou. Dobrý FID je menej ako 100 milisekúnd, zatiaľ čo zlý FID je niečo nad 300 milisekúnd. Táto metrika je vlastne čas medzi prvou interakciou používateľa so stránkou (kliknutím na odkaz, použitím tlačidla atď.) a tým, ako sa stránka stane skutočne responzívnou a dokáže túto interakciu spracovať. 
  • Stabilita - Cumulative Layout Shift (CLS): meria vizuálnu stabilitu webovej stránky. Stránky by sa mali usilovať o skóre CLS menšie ako 0,1 za a slabé skóre sa považuje hodnota nad 0,25. CLS skóre posunu rozloženia sleduje, ako často používatelia zažívajú neočakávané posuny rozloženia pri používaní webovej stránky.
Aktualizácia Google Page Experience

Príklad toho, čo tieto metriky sledujú

Príklad 1: 

Jedným z príkladov týchto metrík je, keď sú napríklad pod sebou dve tlačidlá, používateľ chce kliknúť na to spodné tlačidlo a zrazu sa nad tým načíta nejaký obrázok alebo vyskočí nejaký text, či inštalačný panel, ktorý tieto tlačidlá posunie nižšie a používateľ klikne na to tlačidlo, na ktoré kliknúť nechcel.

Príklad 2:

Ďalším príkladom, s ktorým ste sa už možno stretli aj vy, je, že ak sa začítate do nejakého textu alebo článku a zrazu sa vám text posunie, kvôli iným elementom, ktoré sa na stránke práve načítajú a vy tak stratíte miesto v texte, ktoré ste práve čítali.

Aktualizácia Google Page Experience - príklad

Práve týmto nepríjemnostiam so skúsenosťami používateľov s webovými stránkami sa Google touto aktualizáciou snaží predísť. Avšak môže to ovplyvniť pozície vašich webových stránok. 

Ako sledovať metriky Page Experience?

Na sledovanie metrík blížiacej sa aktualizácie algoritmu, ktorý prihliada na zážitky používateľov s webmi, môžete použiť nástroj Google Search Console. Na ľavej strane v menu kliknite na “Základné štatistiky webu” (Core Web Vitals). Zobrazia sa vám štatistiky hodnotení spomínaných metrík. Po otvorení prehľadu, či už z mobilných alebo stolových zariadení, sa zobrazia podrobné informácie o tom, ktorú z týchto troch metrík Page Experience je potrebné na vašom webe zlepšiť alebo upraviť.

Google Search Console - štatistiky
Google Search Console - prehľad

Spomínaná aktualizácia by mala byť pravdepodobne zavedená v polovici júna 2021 a plne do praxe by sa mala zaviesť do konca augusta. Je dôležité monitorovať metriky, ktoré Google meria, a zabezpečiť, aby váš web fungoval správne. Vylepšením týchto metrík si môžete udržať alebo vylepšiť pozície vo vyhľadávači Google, ale taktiež môžete zlepšiť používateľskú skúsenosť vašich návštevníkov webu. Ak  potrebujete viac informácií o SEO, sme tu pre vás. 😉

Stanislava Repková - marketingová agentúra Vivantina
Autor
Stanislava Šimová
Performance Marketing Specialist

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.