počítačová myš

CPM – cena za tisíc zobrazení

Cena za tisíc zobrazení reklamy na webovej stránke.

Cena za tisíc zobrazení (CPM - cost per mille) je marketingový pojem používaný na označenie ceny za tisíc zobrazení reklamy na jednej webovej stránke. Ak napríklad vlastník webových stránok účtuje CPM 2.00 €, znamená to, že inzerent musí zaplatiť 2.00 € za každých 1 000 zobrazení svojej reklamy. „M“ v CPM predstavuje slovo „mille“, čo z latinčina znamená „tisíc“. CPM sa zvyčajne používa v systémoch ponúkania cien. Tieto systémy používajú CPM na označenie, koľko bude stáť reklama na každých tisíc zobrazení návštevníkom stránok.

CPM a miera prekliku

CPM sa často meria mierou prekliku (MP). Miera prekliku je počet kliknutí získaných v súvislosti s celkovým počtom zobrazení reklamy. Ak reklama získa tridsať kliknutí na každých tisíc zobrazení, potom je miera prekliku tri percentá. Pri meraní úspechu reklamnej kampane s CPM je potrebné použiť viac metrík ako iba mieru prekliku. To, že na reklamu nie je kliknuté, neznamená, že na návštevníka to nemalo žiadny vplyv.

Rozdiely medzi metrikami

CPC alebo cena za kliknutie je metrika, keď inzerenti platia iba vtedy, keď návštevník stránky klikne na reklamu. CPC sa prevažne používa na propagáciu veľmi špecifického produktu, keď chceme zaplniť medzeru na trhu. Podobne, pri cene za akvizíciu (CPA) inzerenti platia iba vtedy, keď návštevník webu uskutoční nákup produktu alebo služby, ktorú je možné spätne sledovať až k reklame. Vysoká miera prekliknutia je dôležitým faktorom pre CPA a CPC, pretože cieľom je, aby si návštevník webu zakúpil váš produkt alebo službu.

Rozdiel medzi impresiou a zobrazením

Počet zobrazení reklamy sa môže líšiť od počtu návštevníkov webových stránok zobrazujúcich reklamu. Napríklad reklama môže získať rôzne umiestnenie na dvoch webových stránkach - môže to byť vodorovný banner v hornej časti stránky a vertikálny bočný banner vedľa textu stránky. Takto platí inzerent za dve zobrazenia reklamy.

 

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.