peniaze a kalkulačka na zošite

Význam skratky CPA

CPA - náklady za akciu alebo konverziu zákazníka.

Skratka CPA (cost per action) v preklade znamená náklady za akciu (konverziu) zákazníka. Je to online platobný model spoplatnenia reklamy, pri ktorom je platba založená výlučne na realizovaných aktivitách, ako sú napríklad predaj, vyplnenie formulára alebo registrácia. 

Uskutočnenie kampane CPA je pre inzerenta relatívne nízke riziko, pretože platba sa musí uskutočniť iba vtedy, keď sa vykoná konkrétna akcia. Ponuky CPA sa najčastejšie spájajú s affiliate marketingom. Model ceny za akciu (CPA) je na druhom konci spektra od modelu ceny za kliknutie (CPM), pričom model ceny za kliknutie (CPC) je niekde uprostred.

Mnohé marketingové metriky sú ukazovateľmi úspechu, napríklad miera konverzie a návštevy (alebo „relácie“). Na druhej strane cena za akciu je finančná metrika používaná na priame meranie dopadu marketingových kampaní na príjmy.

CPA sa používa ako metrika na posúdenie výkonu online kampaní, ale aj ako stratégia ponúkania cien v Google Ads alebo Facebook kampaniach.

 

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.