nákup cez eshop

Náklady na získanie zákazníka

Metrika Customer Acquisition Cost (CAC).

Náklady na získanie zákazníka (Customer Acquisition Cost - CAC) sú metrikou, ktorá sa čoraz viac využíva, spolu so vznikom internetových spoločností a webových reklamných kampaní, ktoré je možné sledovať. CAC sú vlastne náklady na presvedčenie potenciálneho zákazníka, aby si kúpil výrobok alebo službu.

Ako vypočítať CAC?

Vo všeobecnosti by malo CAC zahŕňať náklady na reklamu, mzdu vašich obchodníkov a náklady na vašich predajcov, ktoré vydelíme počtom získaných zákazníkov. V zásade môžeme CAC vypočítať jednoduchým vydelením všetkých nákladov vynaložených na získanie väčšieho počtu zákazníkov (marketingové náklady) a počtom zákazníkov získaných v období, v ktorom boli tieto peniaze použité.

CAC = náklady na marketing / počet získaných zákazníkov za stanovené obdobie

Výpočet nákladov na zákazníka pomáha spoločnosti rozhodnúť sa, koľko zo svojich zdrojov je možné výhodne vynaložiť na konkrétneho zákazníka. Firmy zvyčajne počítajú náklady na získanie zákazníka mesačne, štvrťročne alebo ročne.

Ako vylepšiť CAC?

Existuje niekoľko metód, ktoré môže firma použiť na zlepšenie svojho CAC:

  • Vylepšenie metrík konverzie na webe: je možné nastaviť ciele v službe Google Analytics a vykonať A/B testovanie tak, aby sa znížila miera opustenia nákupného košíka a zlepšila sa vstupná stránka, rýchlosť stránok, optimalizácia pre mobilné zariadenia a ďalšie faktory, ktoré zvyšujú celkový výkon stránok.
  • Zvýšenie užívateľskej hodnoty: môže ísť o ďalšie vylepšenia funkcií, o ktoré spotrebitelia prejavili záujem. Môže to byť implementácia niečoho na zlepšenie existujúceho produktu alebo vývoj nových spôsobov, ako zarobiť peniaze od existujúcich zákazníkov. 
  • Implementácia riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM): môže to byť zložitý obchodný tím využívajúci systém sledovania predaja v cloude, automatizované zoznamy e-mailov, blogy, vernostné programy alebo iné techniky, ktoré zachytávajú lojalitu zákazníkov.

Aby ste úplne porozumeli správaniu zákazníka, mali by ste sa na túto metriku pozerať spolu s metrikou hodnota životnosti zákazníka (LTV).

 

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.