Biele a hnedé vajcia

A/B testing

Zvyšujte mieru konverzie na základe dát, nie subjektívnych pocitov.

A/B testovanie (nazývané aj split-testing) pomáha pri zvyšovaní konverzií marketérom po celom svete. Ide o techniku, ktorá porovnáva dve verzie marketingového nástroja s rovnakým cieľom.

Priblížme si princíp na príklade. Dajme tomu, že máte dve verzie e-mailu, ktorý chcete poslať zákazníkom, ale neviete, ktorá vám prinesie väčší úspech. Na to sa hodí práve A/B testovanie. V praxi rozdelíte publikum na dve časti, obvykle rovnako veľké, ale nie je to podmienkou. Jednej ukážete variant emailu A, druhej variant B. Nejaký čas sledujete úspešnosť konverzií a následne vyhodnotíte víťaza testovania.

A/B testovanie nevyužijete len pri e-mailoch, používa sa pri širokej škále marketingových nástrojov a komunikácie. Môžeme ho používať aj pri optimalizácii reklamných textov a kreatív, CTA prvkov, pri landing pages atď.

A/B testovanie v PPC systémoch

Pri PPC systémoch môžeme na jednu sadu kľúčových slov nechať zobrazovať a striedať niekoľko verzií reklamy. Po získaní signifikantného objemu dát zo štatistiky zistíme, ktorá reklama zaujala viac ľudí, resp. ktorá priniesla viac konverzií alebo vyššiu hodnotu.

Optimalizácia konverzie webu

A/B testovanie môžeme použiť aj pri optimalizácii miery konverzie webu - teda CRO. Môžeme optimalizovať aj jednotlivé stránky a zisťovať, ktorý variant stránky má najväčší konverzný potenciál. Postup je jednoduchý. Vytvoríme dve stránky, ktoré majú rovnaký účel. Na web umiestnime kód, ktorý časti návštevníkov bude zobrazovať jednu verziu a časti druhú. Určíme si, čo budeme počítať za konverziu (odoslanie formulára, kliknutie na telefónne číslo, nákup v e-shope a pod.), a meriame úspešnosť jednotlivých variantov.

Výhody A/B testovania

Výsledky môžeme merať napríklad v nástroji Google Analytics. Existuje však aj množstvo špecializovaných nástrojov na A/B testing, ako napríklad Google Optimize, Optimizely, VWO a pod.

A/B testovanie sa z dlhodobého hľadiska určite oplatí, pretože pomocou neho vieme zvyšovať mieru konverzie a vyberať najvhodnejšie varianty na základe dát, nie subjektívnych pocitov.

Dôveruj Preveruj

Mnohé z našich odporúčaní majú pôvod v našich skúsenostiach z dlhoročnej práce na rôznych internetových projektoch. Najlepšie je ale tieto odporúčania konfrontovať s hmatateľnými dátami z vašej webovej analytiky. Jednou z najlepších metód, ako sa k takýmto dátam dostať, je A/B testovanie.

Princíp A/B testovania

Pri A/B testovaní sa dve (prípadne viaceré) verzie vstupnej stránky alebo iného testovaného prvku postavia proti sebe v simultánnom experimente, aby sa zistilo, ktorá verzia prináša lepšie výsledky.

Ako to vyzerá v praxi

Prichádzajúca návštevnosť sa rozdelí rovným dielom medzi testované varianty, pokiaľ sa nenazbiera dostatok štatisticky významných dát na vyhodnotenie. Test obvykle trvá vopred dohodnutý čas.

Výstupom je porovnanie presne definovaných metrík, napr. miera konverzie alebo príjmy. Lepšie hodnoty ukážu víťaza testu a tento variant spravidla zostane zachovaný.

 

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.