KPI

KPI – čo to je a prečo to potrebujete?

Kategória: Biznis, Marketing

Kľúčové ukazovatele výkonnosti pomáhajú spoločnosti určiť úspešnosť ich cieľov a výkonnosti.

Každé podnikanie je jedinečné a na to, aby ste zistili, akým smerom sa má vaše podnikanie uberať a ako funguje, je potrebná správna stratégia a pochopenie cieľov. V súčasnosti existuje mnoho metrík, ktoré vám pomôžu zmerať výkonnosť podnikania, ale zároveň je veľmi dôležité sledovať tie správne ukazovatele určené pre váš biznis. Tými sú takzvané KPI ukazovatele.

Skratka KPI znamená kľúčový ukazovateľ výkonnosti a je to merateľná hodnota, ktorá ukazuje, ako efektívne daná spoločnosť dosahuje kľúčové obchodné ciele. Firmy používajú KPI na viacerých úrovniach pre vyhodnotenie svojho úspechu a dosahovanie cieľov. KPI na vysokej úrovni sa môžu zamerať na celkový výkon podnikania, zatiaľ čo KPI na nízkej úrovni sa zameriavajú na procesy v oblastiach, ako sú predaj, marketing, HR, podpora a ďalšie.

Prečo definovať KPI

Bez toho, aby ste vedeli, aké sú ciele organizácie, neexistuje spôsob, ako hodnotiť tímovú alebo individuálnu výkonnosť. Preto s jasne definovanými KPI je jednoduchšie zveriť zodpovednosť konkrétnym členom tímu a vďaka tomu budú ľudia vo firme presne vedieť, na čo zamerať svoju energiu. Keď si stanovíte KPI, automaticky budete musieť vyvinúť procesy na ich meranie. Vďaka týmto informáciám budete lepšie vedieť prijímať obchodné rozhodnutia. Taktiež keď dokážete takto zmerať svoje ciele, poskytne vám to príležitosť zistiť, kde môžu byť medzery vo výkonnosti vašej spoločnosti, a následne urobiť rozhodnutia, ktoré vám pomôžu dosiahnuť úspech.

Ako definovať KPI

Definovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti môže byť náročné, pretože každý KPI ​​by sa mal vzťahovať na konkrétny obchodný výsledok s meraním výkonnosti. KPI sú často zamieňané s obchodnými metrikami. Avšak KPI je potrebné definovať podľa kritických alebo základných podnikateľských cieľov. Pri definovaní KPI si odpovedajte na tieto otázky:

  •       Aký je váš požadovaný výsledok?
  •       Prečo je tento výsledok dôležitý?
  •       Ako budete merať pokrok?
  •       Ako môžete ovplyvniť výsledok?
  •       Kto je zodpovedný za výsledok podnikania?
  •       Ako budete vedieť, že ste dosiahli svoj výsledok?
  •       Ako často budete hodnotiť pokrok smerom k výsledku?

Pri definovaní KPI musíte zvážiť, ako sa KPI týka konkrétneho výsledku alebo cieľa vášho podnikania. KPI je potrebné prispôsobiť vašej obchodnej situácii a mali by byť definované tak, aby vám pomohli dosiahnuť vaše ciele. Jedným zo spôsobov ako zistiť relevanciu ukazovateľa výkonnosti je použiť SMART kritéria. Tieto kritéria naznačujú, že vaše ukazovatele majú byť konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, realistické a časovo obmedzené.

smart ciele

Typy KPI

Kľúčové ukazovatele výkonnosti definujú rôzne oblasti. Zatiaľ čo niektoré sa používajú na meranie mesačného pokroku v porovnaní s cieľom, iné majú dlhodobejšie zameranie. Jedinou vecou, ​​ktorú majú všetky KPI spoločné, je to, že sú viazané na strategické ciele. Prinášame vám prehľad niektorých z najbežnejších typov KPI.

Zákaznícke KPI demonštrujú vzťah vašej firmy so svojimi zákazníkmi a naopak. Príkladom zákazníckeho KPI je udržanie zákazníkov, čo je koncept premeny existujúcich zákazníkov na opakovaných zákazníkov. 

Prevádzkové KPI môžu pomôcť podniku zmerať, ako sú ich zamestnanci vo firme spokojní. Nespokojní zamestnanci môžu spôsobiť častejšie striedanie nových zamestnancov, čo znamená viac peňazí, ktoré vaša firma vynakladá na školenie týchto zamestnancov. 

Finančné KPI vám môžu pomôcť zmerať ziskovosť alebo finančné zdravie vašej spoločnosti. Metriky ako čisté ziskové marže, hrubé ziskové rozpätie, pohľadávky a miera obratu zásob sú jedny z najlepších KPI, ktoré skúmajú, ako vaša firma využíva svoje zdroje, čo vedie k inteligentnejšej správe peňazí. Medzi príklady metrík patrí návratnosť investícií, výnosy a podiel na trhu.

Marketingové KPI, mesačná návštevnosť webových stránok, kvalifikovaní potenciálni zákazníci a konverzný pomer výzvy k akcii môžu znázorňovať, ako sa marketingovým kampaniam vašej spoločnosti darí alebo nedarí. Tieto KPI môžu informovať váš marketingový tím, ako stavať na súčasnej stratégii alebo ako ju zlepšiť. 

Predajné KPI, konverzné pomery vedúce k predaju, môžu byť dobrým indikátorom toho, ako efektívne funguje váš predajný lievik. Celoživotná hodnota zákazníka ako KPI, navyše poskytne všeobecný prehľad o tom, koľko peňazí by mal zákazník počas svojho života minúť vo vašej firme. Niektoré príklady zahŕňajú tržby podľa regiónov, priemerné mesačné náklady na dopravu a náklady na akvizíciu (CPA).

Kľúčové ukazovatele výkonnosti pomáhajú spoločnosti určiť úspešnosť ich cieľov a výkonnosti. Používajú sa vo všetkých oddeleniach a na celkové riadenie spoločnosti.  Prínosmi KPI je, že umožňujú presnejšie posúdenie pokroku spoločnosti pri plnení cieľov a ukazujú tiež oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie.

Stanislava Repková - marketingová agentúra Vivantina
Autor
Stanislava Šimová
Performance Marketing Specialist

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.