noviny na klávesnici

Newsletter

Newsletter - informácie o firme zasielané emailom v pravidelných intervaloch.

Newsletter je e-mail zasielaný spravidla vo viac-menej pravidelných intervaloch, ktorý má za cieľ informovať prijímateľa o novinkách, zaujímavostiach a akciách firmy. Využíva sa ako súčasť e-mail marketingu.

Na zasielanie newsletterov musí mať firma súhlas prijímateľa, ináč by išlo o spam. Aj keď však tento súhlas firma má, treba si dávať pozor, aby newsletter užívateľa neobťažoval. Preto je potrebné nastaviť správnu e-mail marketingovú stratégiu.

Pri e-mail marketingovej stratégii je dôležité cielenie, načasovanie, poskytnutie relevantných informácií a zaujímavý text s grafikou. Vhodne napísaný newsletter pomáha firme zvyšovať povedomie o značke, zvyšovať počty opakovaných nákupov, budovať vzťahy s existujúcimi zákazníkmi a tiež získavať nových zákazníkov.

 

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.