nástenné hodiny

Reklama v reálnom čase – RTB

Metóda, ktorá umožňuje, aby sa reklamný inventár predával a kupoval na základe efektívneho zobrazenia.

Reklama v reálnom čase (RTB: real-time bidding) je metóda, ktorá umožňuje, aby sa reklamný inventár predával a kupoval na základe efektívneho zobrazenia prostredníctvom programových aukcií, ktoré pripomínajú finančné trhy.

Každá interakcia s nákupom reklám a médií má dve stránky, či už v online alebo tradičnom marketingu. V obidvoch prípadoch existujú vydavatelia a inzerenti, ktorí pri svojich rokovaniach a obchodoch dodržiavajú pravidlá ponuky a dopytu. Vydavatelia ponúkajú svoj mediálny inventár: umiestnenie reklamy na svojich stránkach (fyzické aj digitálne), rozhlasový a televízny vysielací čas, atď. Na druhej strane sa inzerenti snažia nájsť pre nich najvhodnejšie riešenie a kúpiť tento inventár za dohodnutú cenu.

Ciele RTB

Ponúkanie online reklám v reálnom čase odvážne vstúpilo do reklamnej techniky s cieľom odstrániť ľudské chyby, uľahčiť nákup médií vo väčšom rozsahu, znížiť administratívnu náročnosť a zefektívniť procesy. V porovnaní s nákupom tradičných médií, kde agentúry a vydavatelia rokujú o cenách, je programová technológia poháňaná algoritmami strojového učenia, platformami cloudového softvéru, vďaka ktorým je proces nákupu a predaja tak rýchly a efektívny.

Mechanizmus RTB

Mechanizmus, ktorý stojí za aukciou RTB, prebieha takto: ak používateľ otvorí webový prehliadač a načíta cieľovú stránku, reklamný banner, ktorý sa zobrazí na tejto stránke, je predmetom aukcie medzi inzerentmi, ktorí chcú tomuto používateľovi poskytnúť zobrazenie reklamy. Vyhral ten, kto mal najvyššiu ponuku. Celý proces je automatizovaný a jeho vykonanie nie je dlhšie ako 100 milisekúnd.

Náklady na RTB

Cena kampaní RTB závisí od rozsahu webových stránok, na ktorých sa reklama zobrazí. Obchodníci nastavujú maximálnu cenu za ponuku (napr. 1 €) a taktiež nastavujú maximálny rozpočet pre reklamnú kampaň.

Existujú 4 možné spôsoby výpočtu nákladov:

  • CPM (cena 1000 zobrazení) - cena, ktorú inzerent zaplatí za tisíc zobrazení alebo kliknutí na reklamu.
  • CPC (cena za kliknutie) - známa tiež ako platba za kliknutie, je to model inzercie online, pri ktorom inzerent zaplatí vydavateľovi po kliknutí na reklamu.
  • CPL (Cost Per Lead) - model oceňovania digitálnej reklamy, pri ktorom sa získava nový kontakt s potenciálnym kupujúcim (napr. pri vyplňovaní formulára na samostatnú registráciu).
  • CPA (cena za akciu) - známa tiež ako cena za konverziu, je model určovania cien za online reklamu, pri ktorom inzerent platí za určitú akciu, napríklad za kliknutie, vyplnenie formulára.

 

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.