share of voice

Share of Voice

Percento mediálnych výdavkov spoločnosti v porovnaní s celkovými mediálnymi výdavkami.

Podiel hlasu alebo SOV meria percento mediálnych výdavkov spoločnosti v porovnaní s celkovými mediálnymi výdavkami za produkt, službu alebo kategóriu na trhu. Vedieť, ako vypočítať svoj podiel hlasu, vám umožňuje merať prítomnosť značky a merať, ako viditeľná bola značka v určitom kanáli počas určitého času. Logicky, ak chcete zvýšiť svoju viditeľnosť, investujete viac do marketingu, čo naopak zvýši váš podiel hlasu.

Výpočet

Podiel hlasu vypočítate tak, že zoberiete svoje reklamné výdavky a vydelíte ich celkovou sumou všetkých výdavkov na reklamu na rovnaký produkt alebo kategóriu. Vysoký podiel hlasu môže viesť k zvýšeniu informovanosti, čo by v konečnom dôsledku malo viesť k zvýšeniu predaja a celkového podielu na trhu.

Nezabúdajte, že nestačí len hádzať peniaze na publikum, aby ste zvýšili svoj podiel hlasu. To, čo hovoríte vo svojom marketingu, je stále rozhodujúce. Nakoniec, nie je úplne užitočné mať najvyšší podiel hlasu, ak vaša informícia nie je pre cieľového zákazníka príťažlivá.
 

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.