okuliare na knihe

Metrika Quality Score – skóre kvality

Hodnotenie kvality a relevantnosti kľúčových slov a reklám pre PPC kampane.

Ak vytvárate PPC reklamy, najmä v Google Ads rozhraní, určite ste sa stretli s pojmom skóre kvality (angl. Quality Score). Vaše skóre kvality má obrovský vplyv na cenu a efektívnosť platených kampaní vo vyhľadávacej sieti. Quality Score je hodnotenie spoločnosti Google týkajúce sa kvality a relevantnosti kľúčových slov a reklám PPC. Používa sa na určenie ceny za kliknutie (CPC), ktorá sa vynásobí s vašou maximálnou cenou na určenie poradia vašej reklamy v procese reklamnej aukcie.

Toto skóre kvality môže závisieť od viacerých faktorov:

  • miera prekliknutia (CTR)
  • relevantnosť každého kľúčového slova pre jeho reklamnú skupinu
  • kvalita a relevantnosť vstupnej stránky
  • relevantnosť reklamného textu 
  • doterajší výkon vášho účtu Google Ads

Keď na vašu reklamu klikne viac ľudí, ktorým sa zobrazí vaša reklama, je to pre spoločnosť Google silným znamením, že vaše reklamy sú pre používateľov relevantné a užitočné. Spoločnosť Google vás preto odmeňuje vyšším hodnotením reklamy a nižšími nákladmi.

Nízke skóre kvality reklám Google je hlavne výsledkom nesúladu medzi kľúčovými slovami, reklamnými skupinami, reklamným textom a obsahom vstupnej stránky. Vysoké skóre kvality prichádza prirodzene, keď účet Google Ads obsahuje usporiadané kľúčové slová v príslušných skupinách kľúčových slov, reklamný text, ktorý zodpovedá určitým reklamným skupinám, a vstupné stránky, ktoré súvisia s ponukou reklamného textu. Aj keď neexistuje spoľahlivá cesta na zlepšenie vzorca skóre kvality, zvýšením pozornosti na relevantnosť sa skóre kvality výrazne zvýši.

 

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.